Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Ljudi sa Ničije Zemlje

NO LAND'S MENNO LAND'S MENDušan PetrovićDušan PetrovićJednom je u osvit razarajućeg balkanskog Armagedona devedesetih godina dvadesetog veka jedan pametan čovek rekao, komentarišući evidentne (tada tek upola sagledive) užase koji nam predstoje, da šta god da se ima desiti u bliskoj budućnosti, nikada ne treba zaboraviti da je ideja kulturnog jedinstva južno-balkanskog prostora mnogo starija i suvislija od bilo kakve svoje lažne lukave političke sestre bliznakinje.

I evo - početkom druge dekade dvadesetprvog veka nikada nije bilo evidentnije da je to jedna ogromna istina. Uvek postoje ljudi čija ljudska i umetnička radoznalost ne poznaje i ne priznaje trenutne i privremeno proklamovane podele i koji, vođeni srcem, biraju kuda će se kretati i s kime se sretati. Tako su se sreli i članovi No Land's Man projekta. Večito tragajući za istomišljenicima i ljudima sličnog senzibiliteta pronašli su zajednički muzički jezik na kojem opšte putem emocija i stanja, euforija i depresija, zaraznih ritmova i lokalnih (muzičkih) idioma. Čitav jedan svet priča iz međuvremena i međuprostora -  No Land's Man... Nije im važno ko je odakle, a skupili su se sa svih strana: Skopje, Beograd, London, Split, Priština, Kruševac, Čikago, nije im važno ko dolazi s kakvom spremom - tu su zajedno slikari, kompozitori, arhitekte i barbarogeniji, nije im važno ko se hvata kojeg instrumenta u kom trenutku... važno im je da se razgovaraju, razumeju i oduševljavaju istim iskonskim jezikom čistih emocija pretočenih u efemeru prolaznih sazvučja.

Oni su: Georgi Šareski, Džijan Emin, Bratislav Radovanović, Dušan Petrović, Fedja Tom Franklin, Branislav Radojković, Papa Nik sa Mora, Dave Wilson... NO LAND'S MEN!

Dušan Petrović