Ranko Munitić - O „Paradi“

Ranko MunitićRanko MunitićNa primer u PARADI Makavejev među prvima u potpunosti afirmira taj lični, autorski pristup materijalu, zapostavljajući potpuno konvecnionalne oblike obrade, čak i suprotstavljajući im se svojom originalnom kompozicijom materijala. U njegovom filmu susrešćemo niz detalja zaista uhvaćenih i snimljenih na licu mesta. Tako velika tabla sa natpisom „bratstvo i jedinstvo“, koja je sastavljena iz tri dela na neravnoj podlozi, „razbija“ jedinstvo napisane parole, tako kadrovi sa učesnicima povorke koji iščekuju početak umotavši se u zastave da bi se zagrejali, tako montažne „cake“ sa raznim detaljima i eksponatima povorke: a ipak svi od tih detalja svojom neočekivanošću i slobodom odmah ukazuje na reditelja koji nije angažovao kameru da bi snimio ceremonijal i pompu prazničnog spektakla – već da bi tu konvencionalnu shemu razbio jednim pristupom koji u prvom redu računa sa životom, sa nemirnom egzistencijalnom magmom koja se po svom humanom intezitetu opire lakiranju – i koja sama nudi pregršti neočekivanih, bizarnih, posebnih – a opet značajnih, na svoj način simboličkih detalja.

ParadaParada

Zanimljivo je kako Makavejev u tom delu dramaturški podržava kompoziciju kojom se inače tretiraju slične teme: njegova filmska parada ima svoju uvertiru, rast i kulminaciju – ali je u svakoj od tih partija potpunio lišena one slavljeničke upropašćenosti i pompezne naduvanosti koju tako često srećemo u dokumentarcima i reportažama te vrste. I opet, evo gde za ovog umetrnika leži pravi smisao dokumentarca: ne u preslikavanju spoljne ljuske fenomena, ne u registrovanju onog što je ponuđeno u obliku atrakcije – već u istraživanju onih nijansi koje svojom slučajnom upletenošću u tkivo zbivanja otkrivaju ljudsko prisustvo u njemu. Čovek a ne ritual nalazi se u centru PARADE, i ta očigledna depatetizacija materijala morala je svojevremeno pobuditi diskusije i sumnje kojima je bila izložena.

ParadaParada

Ranko Munitić

(Iz knjige “Beogradska škola dokumentarnog filma”, 1967, Beograd)