Ranko Munitić - Makavejev za početnike

Ranko MunitićRanko Munitić

(provokacija)

MAKAVEJEV I FILM

(Uvod)

"Ako me budete pitali zašto se bavim filmom, odgovoriću vam - volim film zato što sam voleo stripove u detinjstvu" (1963).

MAKAVEJEV I NJEGOV FILMSKI KONCEPT

(Uvod II)

"Atrakcija (prema cirkuskom izrazu) jeste svaki agresivni momenat, koji izvlači na površinu gledaočeva osećanja ili psihološka stanja koja mogu uticati na njegovo iskustvo - u cilju proizvođenja izvesnih emotivnih šokova" (S.M. Eisenstein. 1923, "Montaža atrakcija").

"Pošlo mi je za rukom da ostvarim anarhistički film o kakvom sam sanjao" (J.L. Godard, 1962, povodom "Na izmaku daha").

"Crnohumorna komedija ili naučno fantastična groteska ili dokumentarni pop-kviz ili filozofski esej ili politički cirkus ili Makavejevljeva privatna kolekcija seksualnih i političkih trauma" (D. Makavejev povodom "WR misterije organizma", 1971).

1. TEMA: ŽIVOT I SPEKTAKL

U filmovima D. Makavejeva život je uvek spektakularan, a kino spektakl uvek postaje životan:

Komentar: "Kad pišeš scenario - pogledaj kroz prozor" (Tekst D. Makavejeva, 1956, "Vidici")... "Rekao sam jednom da je život bogatiji od mašte scenariste i da je posao reditelja da organizuzuje lov na stvarnost, a ne da je izmišlja (Makavejev. 1965).

2. TEMA: POLITIKA I CIRKUS

Šta je kod D. Makavejeva prvo a šta drugo, teško je odrediti, pa se nikad ne zna da li cirkus kod njega proizilazi iz politike ili se politika rađa iz cirkusa:

Komentar: "Svako je stvaralaštvo kritičko. Ako kritikujem svoju devojku zbog ružnog šešira koji nosi, to ne znači da je ne volim. Naprotiv, hoću da joj kupim lepši šešir. A što da ne psujem svoju zemlju, kad nosi gumene opanke" (Makavejev. 1963).

3. TEMA: LJUBAV I SMRT

Dve najtešnje vezane pojave u opusu D. Makavejeva, sa čestim vođenjima ljubavi, oživljavanjima i umiranjima:

Komentar: "Smatra se da je dobar onaj film kroz koji se jasno gleda u život, kao kroz otvoreni prozor. U stvari, film treba da bude kao vrata, na koja možeš da uđeš u život. Ili, da bude kao san o životu, pa kad se sve završi, da ne znaš tačno - šta si stvarno video, a šta si sam izmislio" (Makavejev, 1965).

Napomena: iz dva ciklusa o politici-cirkusu i ljubavi-smrti, može se napraviti i među-ciklus koji sve četiri teme vezuje u poetsku ukrštenicu (politika-smrt, ljubav-cirkus), jer su ta četiri fenome- na organski srasla u njegovom opusu.

Komentar: "Tehnika kolaža sluša iste zakonitosti po kojima se stvara i dečji crtež: to je jedna vrsta emocionalnog mišljenja. Dete nacrta čoveka, a u stomaku mu nacrta pile koje je tog dana ručao.

Nacrta džep, a na dnu džepa se vidi ključ. Ako čovek misli na more, u glavu mu stavi - lađu!... Tim načinom mišljenja u stvarima se ne vidi samo ono što one bukvalno nose, nego i ono po čemu te stvari ljudski vrede. Kad je reč o filmu, stvari se daju jedna za drugom i taj sudar stvara nove veze (atrakcija!) - scene i kadrovi, dakle, zrače smisao jedni na druge" (Makave.iev, 1965).

4. TEMA: FILM I DRUGE UMETNOSTI

Filmski kritičar i reditelj, Makavejev je i strasni konzument svih ostalih umetničkih dobara; otud filmovi o narodnim kreacijama, o knjizi, o dečjim filmovima, o jednom divnom igranom filmu iz 1943. godine:

Komentar: "Ja veoma poštujem pesnika Dušana Radoviča, koji mnogo kaže, a još više ostavi publici da dorekne, jer publika je dostojna najvećeg poštovanja: njoj treba omogućiti da dopisuje, docrtava, precrtava" (Makavejev, 1965)*

MAKAVEJEV I CIMANJE UMETNOSTI (Zaključak)

"Dobronamernom, samo vaspitanom gledaocu mogu da preporučim ono što sam činim kad ponekad kao ovca stojim pred slikom ili tekstom: umetnost treba cimnuti, pa šta bude... A ona tako rado zaigra, raznobojna i čovečna. Kao i svaka napuštena poruka čovekova koja samim tim što je poruka ne može da izbledi, makar je niko ne sluša. Izgovorena, pa šta bude..." (Makavejev, tekst "Umetnost treba cimnuti", 1958, "Delo").

Tako Makavejev-kritičar o odnosu prema umetničkom delu.

No ako njegove reči malkice preradimo, pa pojam umetnosti zamenimo pojmom stvarnost. dobijamo "formulu" koja bi se savršeno mogla primeniti na Makavejeva-reditelja.

MAKAVEJEV I CIMANJE STVARNOSTI (Zaključak II)

"Dobronamernom, samo vaspitanom reditelju mogu da preporučim ono što sam Činim kad s kamerom kao ovca stojim pred životnim događanjima: stvarnost treba cimnuti, pa šta bude... A ona tako rado zaigra, raznobojna i čovečna. Kao i svaka napuštena poruka čovekova koja samim tim što je poruka ne može da izbledi, makar je niko ne gleda. Snimljena, kamerom cimnuta, pa šta bude..." (Apokrif teksta D. Makavejeva, 2003, Beograd, Ranko Munitić).

P.S.

"Kako vreme prolazi, igrani filmovi postaju sve više dokumentarni, a dokumentarni sve više igrani..." (D.Makavejev, 2003).