Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Miroslav Karić - Sensing Realities

Miroslav KarićMiroslav Karić"Sensing Realities"
Galerie B – 312, Montreal
(16.1. – 14.2. 2015.)

Kustosi: Saša Janjić i Miroslav Karić

Umetnice: Ivana Ivković, Maja Radanović Ožegović, Slavica Panić, Vesna Perunović,

Ivana Smiljanić, Anica Vučetić

 

 

Izložba "Sensing Realities", nedavno održana u Galerie B-312 u Montrealu, nastavak je saradnje Remont – nezavisne umetničke asocijacije i ove galerije, započete pre dve godine predstavljanjem troje kanadskih umetnika u Beogradu ("Background" kustoskinje: Marthe Carrier i Manuela Lalić; umetnici: Cynthia Girard, Nelson Henricks, Manuela Lalić). Smeštena u jednom od čuvenih zdanja i mesta za savremenu umetnost u Montrealu (Édifice Belgo), neprofitna organizacija Galerie B - 312 je od osnivanja 1992. godine, posvećena radu sa umetnicima različitih generacija i prezentovanju savremenih umetničkih praksi. Kroz izložbe, performanse, razgovore sa umetnicima, posete umetničkim studijima, intenzivnom radu sa publikom galerija aktivno doprinosi promovisanju savremene umetnosti na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. U cilju daljeg povezivanja i razmene umetničkih zajednica sa dva udaljena geografska područja izložbeni projekat "Sensing Realities" je za koncepcijsku okosnicu imao prezentovanje savremene umetničke scene Srbije kroz selekciju radova tri autorke iz Srbije (Ivana Smiljanić, Anica Vučetić i Ivana Ivković) i tri domaće umetnice koje duže vreme žive i rade u Kanadi (Vesna Perunović, Maja Radanović i Slavica Panić). Izložba je bila prilika da se kanadskoj stručnoj i široj javnosti približe trenutna dešavanja, specifičnosti, tendencije, potencijali i produkcija nekih od relevantnih protagonista savremene Anica VučetićAnica Vučetićumetničke scene Srbije, ali i upoznavanje sa tekućom produkcijom domaćih umetnika koji profesionalno deluju na teritoriji Kanade. Na izložbi su bili predstavljeni različiti pristupi, pozicije, prakse, poetike, mediji kroz koje umetnice istražuju širok spektar tema i pitanja kojima se bave i koja se tiču od sfere intimnog i svakodnevnog života do kompleksnosti društvenog prostora koji ih okružuje. Suptilne i istovremeno jake lične pozicije koje imaju kao polazišta u svom radu uvod su u sagledavnja i razmišljanja o iskustvima neposredne životne i radne sredine, ali i uvidi i promišljanja nekih univerzalnijih problema i pitanja koja se odnose na složene procese koji obeležavaju stvarnost i naše kolektivne egzistencije u današnjem društvu. Kroz svoje konzistentne umetničke prakse i opuse, autorke na ovoj izložbi preispituju sisteme, dinamiku, simptome, vrednosti savremenog sveta, egzistencijalnu napetost svakodnevice, implicirajuću emotivnu dimenziju i identitetske tranzicije u okviru fenomena različitih društveno - političkih, ekonomskih, geografskih konteksta i nasleđa.

Pored izložbe projektom su bili obuhvaćeni kraći rezidencijalni boravak umetnica iz Beograda (Ivana Ivković i Ivana Smiljanić) u Galeriji B-312, kao i prateći prezentacijski i diskusioni program. Konferencija, pod nazivom "Identitet: Lišavanje i posvećenost", organizovana u Cinémathèque québécoise, bila je fokusirana na teme identiteta, kulturnog nasleđa i pripadnosti. Prezentujući svoj profesionalni angažman, umetnice i kustosi iz Srbije sa kolegama i koleginicima iz Kanade bavili su se pitanjima naših iskustvenosti, kao pojedinca i kao zajednica, u sadašnjem kontekstu globalizacije, fleksibilnosti ekonomskih, društvenih i kulturnih granica. Umetnica Ivana Ivković je tokom boravka u Montrealu održala vrlo uspešnu prezentaciju svog rada na Univerzitetu Concordia, dok je kustos Miroslav Karić u galeriji R3 održao predavanje o savremenoj umetničkoj sceni u Srbiji za studente odseka za umetnost Universite du Quebec Trois Rivieres.

U okviru saradnje sa partnerima iz Montreala, realizacija ovog izložbenog projekta stvorila je dobru osnovu za dalje angažmane na novim zajedničkim projektima i predstavljanju vizuelnih umetnika sa naših prostora, stručnoj podršci i promociji njihovog stvaralaštva. Razmenjivanje ideja, znanja, iskustava, distribucija informacija, koprodukcijski rad polazišta su i za buduće faze saradnje sa galerijom B-312 koja je aktuelnom izložbom otvorila i brojne mogućnosti povezivanja sa drugim organizacijama, institucijama i art profesionalcima iz Kanade.

 

 
FOTO GALERIJA: 
 
Realizaciju izložbe pomogli:     Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Opština Stari grad;
Conseil des arts et des lettres du Québec;
Conseil des arts de Montreal