Milan Tepavac – Izložba ‘Sortiranje’

Milan TepavacMilan TepavacMilan Tepavac u novoj seriji radova koristi termin autosortiranja referišući na jedan od preduslova procesa dokumentacije i arhiviranja. U savremenoj umetnosti pojam arhiva, i kao ideje i kao institucije koja "čuva" istorijsko sećanje, već dugo se preispituje, dovodeći u pitanje njegovu navodnu neutralnost u kome kolekcija dokumenata objektivno svedoči o prošlosti. Razvrstavanje, sučeljavanje, postavljanje u odnos i, na kraju izlaganje, sve su to procesi koji su ugrađeni u tematski repertoar ali i u samu strukturu slika Milana Tepavca. Parafrazirajući ove postupke u svojim radovima, nužne preduslove profesionalne proizvodnje znanja, Tepavac se kritički odnosi prema njenoj pretpostavljenoj ideološkoj ravnodušnosti. Koristeći sebi svojstven autorferentni sistem motiva,"brendirane" činije sa supom i krojačke mustre (krojeve) Tepavac preuzima i u slikarski medij tranformiše stensil tehniku na svojim grafikama, slikama i kolažima. Centralni motiv u Milanovim radovima i svojevrsna kritička opservacija spram problema slikane reprezentacije i njene ideološke pozadine ostaje ljudska figura, svedena na znak - ikonički trag humanističke kulture danas jedva vidljive u narastajućoj gomili slika, narativa i idelogija. Spajajući naizgled nespojivo i manipulišući otiskom glave ili figure u skoku, Tepavac slobodno citira vizuelne paradigme od op arta do klasičnog slikarstva, tematizujući samu umetnost kao objekat (auto)sortiranja. Stoga, ovog puta njegove poznate činije sa supom i krojačke mustre treba posmatrati ne samo kao lične i lokalne reference na ikoničke predstave pop arta, već kao objekat/dokument u ličnoj umetničkoj arhivi autora. Ironično se poigravajući sa objektivnošu i neutranošću vlastite umetničke istorije, Tepavac u ovim radovima zapravo koristi problematizaciju sortiranja/dokumetnovanja/ arhiviranja da bi postavio pitanje o autoritetu slike i poziciji umetnosti i sebe kao umetnika danas.

Katarina Mitrović, istoričarka umetnosti

 Sortiranja paralelnih svetova, kombinovana tehnika na drvetu, 35cm x 180cmSortiranja paralelnih svetova, kombinovana tehnika na drvetu, 35cm x 180cm

 

Milan Tepavac Tarin - Sortiranje / Assortment

Milan Tepavac Tarin, izlaže radove koji su većinom nastali u protekle tri godine, tokom uzastopnih, kraćih boravaka umetnika u ateljeu u Gentilly, u Parizu.

Tarin identifikuje, problematizuje i na različite načine interpetira, procedure u komunikaciji. U tim procesima dolazi do polarizacije pojmova pristupačnost-razumevanje i poruka-informacija. Kao višemedijski umetnik (magistar višemedijske umetnosti), Tepavac ispituje efekte multiplikacije umetničkih izraza u formiranju jedinstvene, pre svega tačne – egzaktne (fr. exactes) ideje/zamisli. Umnožavanje jezičkih matrica, dovodi do pojačane razmene, intenzivnijeg protoka informacija i otvaranja novih i mogućih značenja koja uzimaju učešće u procesu saopštavanja. Prisustvo paterna u vidu ljudske glave koja se pojavljuje u Tarinovom radu kao univerzalni simbol medija identifikuje se sa ljudskom jedinkom, sa pojedincem koji je istovremeno kreator, nosilac i primalac informacija.

Ovo se sasvim lepo sagledava u ekspanziji digitalnih platformi, raznovrsnih aplikacija i društvenih mreža u sajber prostoru, kojim vladaju univerzalni kriterijumi, koji je u nekompatibilnosti sa važećim sistemima vrednosti u realnom, fizičkom društveno-političkom prostoru, postinformacijskog globalnog društva u tranziciji. Tu je i umetnik sam, umrežen ili zarobljen u postojećem šablonu-mustri u kontekstu medijske interpretacije njegovog dela, na primer, samostalne izložbe.

Ksenija Marinković, istoričarka umetnosti

View the embedded image gallery online at:
https://mediantrop.rankomunitic.org/milan-tepavac-izlozba-sortiranje?tmpl=component&print=1&page=#sigProGalleria7b8c1ab831

Milan Tepavac Tarin - 'Sortiranje', Galerija ULUS, Beograd, novembar 2015.: 

https://www.youtube.com/watch?v=wNl52t5x0e0