Mediantrop

object349757056

Mediantrop broj 13

Sinan Gudžević – Dva teksta

Bolnica za lutke

Sinan GudževićSinan GudževićMeđu čudesnim pričama o porijeklu i o dopremanju bolesnih lutaka iz svijeta u Napoli, u prvu i jedinu talijansku bolnicu za lutke, doktorica Tiziana izdvaja jednu koju joj je ispričao otac, devedesetih godina. U bolnicu su stigle dvije lutke iz Jugoslavije, stradale u nekom ratnom događaju. Oštećene i nagorjele, a na objema narodna, kaže, balkanska nošnja

Desetog maja 1889. u Rimu, na desnoj obali Tibra, pri kopanju temelja za današnji Palazzo di Giustizia, nađena su i dva sarkofaga: na jednom od njih je bilo napisano ime Crepereia Tryphaena, a unutra su bili ostaci tijela djevojke umrle sa 17 godina. Na kostima njene šake bilo je prstenje, na jednom je bilo ugravirano ime zaručnika Filetus. Pokraj nje je u sarkofagu bila lutka. Rukotvor iz drugog stoljeća naše ere, jedinstven, i onda i danas: od slonovače, na rasklapanje, na zglobove, kao da je od ebanovine. Danas se čuva u Musei Capitolini pod imenom pokojnice čija je igračka bila. Četiri godine nakon iskopavanja, talijansko-latinski pjesnik Giovanni Pascoli, jedinstven kao i ona lutka (po Carducciju, najmlađi Vergilijev sin) objavljuje pjesmu od 16 sapfičkih strofa (svaka od po tri henedekasilaba i jednog adoneja) pod naslovom 'Crepereia Tryphaena'. Pjesma je posvećena tadašnjem ministru prosvjete Ferdinandu Martiniju povodom udaje njegove kćeri. Stihovi su i lijepi i potresni, a opis riječne biljke koja je izrasla iz lobanje pokojnice namjesto kose vjeran je arheološkom nalazu. Pascoli, koji je antičku kulturu poznavao duboko, a tragizam Grka i Rimljana bio dio njegova i življenja i pjevanja, znao je da je Crepereia bila čedna, pred udajom, pa je zato napisao kako je 'lutka uzalud bila obećana Veneri' (...Venerique pupa / nota negata est). Jer su rimske djevojčice pred udaju svoje lutke zavjetovale Veneri, u znak napuštanja i vlastite virginitas i drugih običaja vezanih uz vita anteacta.

Ta lutka od slonovače je učinila da u Italiji ojača zanimanje za lutke. Deset godina poslije otkopavanja sarkofaga kraj Tibra, u Napoliju, u dugoj ulici koju Napolitanci zovu Spaccanapoli, koja od najdavnijih vremena dijeli grad na dva dijela, u centralnom dijelu, onome koji se zove Via San Biagio dei Librai, na broju 81, jedan scenograf i restaurator napuljskog teatra San Carlo, po imenu Luigi Grassi, odlučuje da otvori tada, a i sada, u Italiji prvu i jedinu bolnicu za lutke. Ospedale delle Bambole, i danas stoji na tabli pribijenoj na zidu. Na tridesetak metara odatle, u istoj ulici, na broju 46, nalazi se drugi dio te klinike, najprije nazvan Ambulatorio, pa potom Bambolatorio (kovanica od bambola, laboratorio i ambulatorio), gdje se nalaze hirurgija i banka organa. Oba dijela vodi direktorica, doktorica za lutke Tiziana Grassi, prva žena nakon trojice muškaraca. Uz nju su tu još doktorice Alessandra i Maria Rosaria, ova posljednja je Tizianina majka. Onaj Luigi scenograf Tizainin je pradjed po ocu, njegov sin nasljednik zvao se Michele, a Micheleov je sin dobio djedovo ime Luigi, i otac je Tizianin. Svaki je bio doktor za lutke, i svoje umijeće prenosio nasljedniku.

Doktor Luigi Grassi junior i djevojčica s lutkom Giovanna Cerbero (danas nastavnica u penziji, živi na Iskiji), 1950.Doktor Luigi Grassi junior i djevojčica s lutkom Giovanna Cerbero (danas nastavnica u penziji, živi na Iskiji), 1950.Bolnica ima tri glavna odjeljenja: za lutke 'u užem smislu' (od porcelana, drveta, kartona, plastike, kaučuka, gipsa), za plišane životinje i za kipove i figure svetaca i svetica. Smisao bolničke djelatnosti je u ozdravljenju lutaka, kipova i plišanih likova. Za doktoricu Grassi sve su figure pacijenti, a za vlasnike su, kaže, bića s dušom. Dvaput sam bio u prostorijama bolnice i bambolatorija: pacijenti leže u krevetima, sjede na prozorima, na stolicama, na podu. Banka organa je izdašno opskrbljena: mnogo nogu i ruku, sila očiju svih boja, kose u povesmima, plava, smeđa, zelenkasta, kao kod nimfa. Načelo je: svaka lutka, svaki svetac i svetica, svaka životinja mora biti otpuštena zdrava i u čistom ruhu. Doktorica Grassi kaže da je ozdravljenje bolesnika u njenoj klinici zakon. I da je stopostotno. Ovo je jedina bolnica bez mrtvačnice, ponavlja maksimu svoga pradjeda. Njen otac Luigi, napuljski galantuomo, doktor i hirurg koji je mnogom djetetu spasio lutku, bio je maštovit čovjek, i cijeloga života je usavršavao svoj zanat. Uz hirurške intervencije i presađivanja, postavljao je i dijagnoze duševnih bolesti lutaka. Neke od njih, kad se jednom pročitaju, bivaju nezaboravne. Lutak, pedesetih godina, simptomi: suzenje očiju, dijagnoza: bolest tužne lutke; prognoza: još nejasna. Ili ova: lutka, s kraja 19. stoljeća, glava od porculana, dijagnoza: gubljenje kose, u očekivanju presađivanja, napomena: pacijentica još neodlučna u pogledu boje kose.

Od drvenih pacijenata najčešći je Pinocchio. Uzroci za njegovo stacioniranje su u pravilu frakture slavnoga nosa. U korijenu, posred sredine, na vrhu. Nos se lomi i poprečno i po dužini. Ponekad se odlomak može dobro i bez tragova opet zalijepiti i ofarbati. U banci organa nosova ima svake veličine, a poneko dijete zna zatražiti boju nosa različitu od one koju mu je dao drvodjelja. Druga po redu Pinocchijeva povreda su stopala, često ih lomi, pa onda zglobovi, koljena i ramena. I slavni lutak Pulcinella ovdje dobije novu masku, i tamnu i svijetlu.

Među svecima i sveticama najčešća je figura Bogorodice, onda Isusova, pa ona zaštitnika grada Napulja po imenu San Gennaro. Njih vlasnici donose u bolnicu često zbog preloma, ali i zbog pohabanosti ruha, kapa i oreola. Sveci padaju s ormara, sa stolova i postolja. Njihovo liječenje je najskuplje, jer su oni od skuplje tvari nego što su lutke, neki su od srebra, neki pozlaćeni. Za sada, kaže doktorica Grassi, ni u Italiji ni izvan nje nema osiguranja koje bi preuzimalo troškove liječenja kućnih kipova za slučaj nesretnih slučajeva. Od svetaca jedini koji nikada nije dopremljen ni u bolnicu ni u bambolatorio jeste onaj sa čijom se slavom u Napoliju ne može mjeriti nijedan: Diego Armando Maradona. Oko njega se razvilo nešto novo u poređenju sa svim svetima: on nije ni figura, ni kip, ni lutka, Diego je neizreciv, tjelesno nepovrediv i nepotrošiv, njemu se danas šapće i moli po kućama ono što mu se pjevalo na trgovima i na stadionu koji ima ime po svetom Pavlu: Te Diegum! Kad je Napoli pod skeptrom svetoga Diega po prvi put osvojio talijansko prvenstvo, na zidu velikoga gradskog groblja živi obožavaoci su napisali poruku ukopanima: NON SAPETE COSA VI SIETE PERSI (ne znate šta ste propustili).

Za plišane pacijente zadužena je veterinarska služba bolnice. Medvjed Teddy često mora biti šiven, ali još češće mora biti okupan, Snoopy isto tako. U jednom krevetu su zajedno Simba, Mufasa i Scar. Bolesnim lutkama su u posjete dolazili pisci, pjevači, režiseri, Vittorio De Sica, Luciano De Crescenzo, Renzo Arbore, Dario Argento. Među čudesnim pričama o porijeklu i o dopremanju bolesnih lutaka iz svijeta u Napoli, doktorica Tiziana izdvaja jednu koju joj je ispričao otac, devedesetih godina. U bolnicu su stigle dvije lutke iz Jugoslavije, stradale u nekom ratnom događaju. Oštećene i nagorjele, a na objema narodna, kaže, balkanska nošnja. Otac ih obje izliječio, sašio im isto ruho kao ono koje su imale i vratio ih onome ko ih je poslao.

Luigi Grassi junior umro je aprila 2012, nakon duga bolovanja od Alzheimerove bolesti. Njegovu kćerku nisam pitao, jer u razgovoru nije naišao trenutak za to, da li je koji od doktora predložio doktoru za lutke terapiju lutkom. Kažu da ona pomaže kod liječenja demencije i srodnih bolesti. Bilo bi zanimljivo znati bi li terapija lutkom pomogla čovjeku koji je liječeći tolike lutke usrećivao djecu i odrasle po Napulju i cijeloj Italiji, a dosta njih i izvan Italije.

Za nenavadni napolitanski Ospedale delle Bambole, pa i za onaj slični u Lisabonu, Hospital de Bonecas, ne vrijedi čak ni čarobni katren Portugalca po imenu Fernando Pessoa:

A vida é um hospital
Onde quase tudo falta.
Por isso ninguém se cura
E morrer é que é ter alta.

Ili, približno:

Život je bolnica jedna
Gdje jedva da ima išta.
Zato se niko ne liječi
Pa smrt je otpusna lista.

17. ožujka 2015.

 

Mokronog

Maruša, komesarka udarne brigade 'Matija Gubec', rado je pričala o svom partizanskom životu. Pričala mi je o stravi bitke na Jelenovem žlebu, o bolnici na Rogu, o neopisivim zločinima koje su činili talijanski i njemački fašisti po Sloveniji. I o tri bombe bačene jedne nedjelje na Mokronog...

Majka Davida Šalamuna (i Ane Šalamun i Jakoba Weidnera) bila je Maruša Krese. Maruša je ime dobila po partizanskom imenu svoje majke. A majka Marušina zvala se Ljudmila Krese, djevojačko Saje. (I Krese i Saje imaju naglasak na završnom e). Ljudmila Saje se udala za Franca Kreseta, a Franc Krese je bio u Osvobodilnoj fronti od prvog dana. I Ljudmila Saje je bila prvoborka. Franc Krese, po partizanskom imenu Čoban, proglašen je narodnim herojem 1950. U borbama je bio teško ranjen, pa mu je 1944. amputirana noga. Oporavljao se u našoj partizanskoj bolnici u Grumo Appula, u južnoj Italiji. Umro je 1980. David mi je jednom rekao kako su tri njegova idola umrla te godine: djeda Franc, Tito i John Lennon. Djed Franc i obje Maruše počivaju u istoj grobnici, na ljubljanskom groblju Žale.

Ljudmila Maruša Krese je u jesen 1991. došla u Berlin u goste svojoj kćeri Maruši i unucima. Ostala je skoro dva mjeseca. Rado je pričala o svom partizanskom životu, a nove slovenačke nacionaliste je duboko prezirala. Ne znaš ti kakva je hulja bio Peterletov otac, a sin mu je isti, rekla mi je jedne večeri dok je slušala vijesti Radio Ljubljane i u njima bio spomenut taj sin. Pričala mi je o stravi bitke na Jelenovem žlebu, o bolnici na Rogu, o neopisivim zločinima koje su činili talijanski i njemački fašisti po Sloveniji. Bila je inženjer hemije, fakultet je završila nakon rata i dugo bila rukovodilac odjela za zaštitu Partizanka Maruša i unuci Ana i David Šalamun Foto: Meta KresePartizanka Maruša i unuci Ana i David Šalamun Foto: Meta Kresedokumenata u nekom muzeju u Ljubljani. Čudesne su bile njene priče o papiru i njegovim 'bolestima', o nametnicima i insektima, o plijesni i stotinama mikroorganizama koji ga napadaju i razaraju, o tome kako se plijesan hrani celulozom iz papira. Papir ima neprijatelja koliko i čovjek, govorila je, papir i boluje, jedino što je u bolesti papir uvijek stoik, i ne kuka.

Jedne subote, početkom novembra, u Reichstagu je bila upriličena nekakva diskusija o ratu koji je buktao u Jugoslaviji. Među učesnicima je bilo dosta Jugoslavena, a od onih koji su radi te diskusije doputovali u Berlin, bili su i Rastko Močnik iz Ljubljane, te Ivan Čolović iz Beograda. Nakon, sve u svemu, mučnih diskusija, u kojima se vidjelo da neki njemački učesnici ne poznaju prilike u zemlji o kojoj govore, a nekoliko uspaljenih nacionalista dobacivalo iz publike, nas desetak smo, na poziv Maruše Krese, pošli u caffe bar Rio koji je bio preko puta njenoga stana u Bamberger Strasse. Smjestili smo se oko jedinoga velikog stola i nastavili sumorni razgovor o događajima u Slavoniji i Dalmaciji. Iza nas je stigla još jedna grupa diskutanata iz Reichstaga, možda desetak njih, i zaposjela slobodne stolove. U jednom času neko za našim stolom kaže kako za susjednim stolom plače neki čovjek. Taj je bio iza leđa meni, Maruši i Rastku. Okrenemo se i vidimo kako jedan starac jecajući nešto govori svojoj kafanskoj druzi. Ovu pak poznajemo i ja i Maruša, to je Heidrun, novinarka, pisala je za neke novine, danas više ne znam koje su to bile, onda sam znao. Heidrun ga tješi, ne čujemo šta mu govori, ali čujemo njega kako kroz jecaje izgovara: 'Kriv sam, kriv, ta me krivica muči cio moj život!' Dadem znak rukom Heidrun, ona pogleda k nama i kaže nešto u pola glasa. Ustanem, odem do njihova stola, sjednem.

Čovjek, koji je očito slušao onu diskusiju u Reichstagu, kaže da se osjeća krivim za ovaj rat u Jugoslaviji. Kako se to Vi osjećate krivim za rat, koji se vodi na hiljadu i po kilometara od Berlina? Tako, ovaj vaš rat je nastavak Drugoga svjetskog rata, a u tome ratu sam ja bacao bombe na Jugoslaviju! E bogami, to niste trebali činiti, kažem mu. Čovjek opet zajeca, nikako da povrati dah. A gdje ste Vi to bacali te bombe, pitam ga. Na jedno malo mjesto u Sloveniji, zove se Mokronog to mjesto. A odakle ste bacali te bombe? Iz aviona, bio sam pilot, dobio sam naređenje da bacim tri bombe na to mjesto, koje je bilo jedno od gnijezda partizanskog otpora u Sloveniji. Bila je nedjelja prije podne, nadletio sam mjesto i vidio kako mnogo ljudi trči u mjesnu crkvu, valjda na misu. Pustim jednu bombu, da padne negdje pokraj mjesta, pustim drugu, a vjetar je odnese tako da pogodi posred crkve, i vidim kako se crkva sva rascvjetava. (I sastavi dlanove u cvijet.) Treća je bomba otišla u neko polje. I opet krene da jeca i uhvati se šakama za glavu.

Ja zanijemio, Heidrun me gleda uplašeno, možda misli da ću joj ošamariti kafanskog druga. Rastko i Maruša mi mahnu da se vratim k njima. Vratim se, a Rastko me pita:

- Jesam li ja čuo dobro, onaj stari je spomenuo Mokronog?
- Jesi, zamisli, kao pilot Luftwaffea on je bacio tri bombe na Mokronog, srušio crkvu a ozgor je vidio da su ljudi u nju bježali, pa ga danas stigla savjest.
- Čekaj, moj otac je iz Mokronoga, ja sam u djetinjstvu mnogo puta bio u Mokronogu, ali nikad nisam čuo da je crkva rušena. Eno je i danas tamo.

Maruša doda kako je i njen otac iz onoga kraja te kako ona o rušenju te crkve nikad nije čula. Onda predloži da stvar pokušamo razjasniti kasnije kod njene majke, koja je u to vrijeme u stanu s unucima, a stan je, kako rekoh, preko puta kafane u kojoj se drama s plakanjem zbiva. Ja kažem da nema čekanja, već ću ja odmah skočiti do naše partizanke. Ustanem, i prolazeći pored stola za kojim sjede ono dvoje, zamolim ih da ne idu odande dok se ne vratim. Heidrun kaže da neće ići dok se ne vratim.

Pozvonim dakle na vrata stana u kojoj je majka Maruša gost kćeri Maruše. Otvori mi partizanka i komesarka udarne brigade 'Matija Gubec', i provede me hodnikom do sobe u kojoj David i Jakob igraju mikado. Ponudi mi da sjednem, kažem joj da ne mogu i kažem joj zašto ne mogu, te čime se društvo preko puta sad zabavilo. Ona, stojeći, sve sasluša, ona dvojica prekinula igru i otvorenih usta gledaju u mene, ne vjeruju da nacistički pilot koji je bacao bombe na djedov zavičaj sjedi preko puta i plače. Kad sam ja završio, krene partizanka Maruša: 'Sinane, ako si već s tom svinjom u društvu, kaži joj neka zbog crkve ne cmizdri. Crkvu nije pogodio, pogodio je češku pivovaru, i uništio ju je. Ja sam sa svojim odredom bila u šumi, na padini i sve smo gledali kao na dlanu. Da, bile su tri bombe, dvije su pale van naselja, ali ova je bila razorna. Bila je zaista nedjelja i ljudi su bježali u crkvu!' Kad ona meni tako, ja njoj ovako: 'E sad ću Vas, gospođo Krese i drugarice Maruša, nešto zamoliti: da, za moju ljubav, pođete sad sa mnom preko puta, i to kažete onome starcu! Vi savršeno govorite njegov jezik, slušao sam vas.' Ona me pogleda drukčije nego ikad ranije, stavi mi obje ruke na ramena, tako da se ne mogu ni primaknuti ni odmaknuti, pa će mi ovo reći: 'E sine Sinane, to od mene bolje da nisi tražio! Jer to dobiti nećeš nikada! Mi smo s tim zločincima završili 9. maja 1945. Vi možete s njima piti i, ako hoćete, imati razumijevanja za njihove suze, ali mi – ne! Takve su nam boli i jade zadali, takva su zla počinili ljudima, da ja, Maruša iz Gupčeve brigade, zbog mrtvih mojih drugova i drugarica – nikjer, nigdar in nikoli!'

Zagrlim je, ona me isprati do vrata, pređem ulicu, uđem u Rio, svi čekaju vijesti od mene. Ispričam šta sam saznao. Pilot nacistički se poče tresti kao brezov prut, i zubi mu krenu cvokotati, kao po mrazu. Pitam Rastka Močnika, e bi li mi vjerovao da sam mu, kojim slučajem, ispričao ovo što se danas dogodilo, a da on eto, nekim slučajem, nije bio prisutan. Rastko veli: 'Pravo da ti kažem, ovo je toliko nevjerovatno da mi je teško povjerovati i sada, kad svemu još prisustvujem, ali ste mi svjedok ti, Maruša i Ivan, pa moram vjerovati.'

24. veljače 2015.

Izvor: www.portalnovosti.com